Om oss
Imam Malek center i Sverige (IMCS) är den muslimska riksorganisationen med organisations nr: 802400–2548 som grundades år 1994. IMCS är en ideell, religiös tillhör den sunnimuslimska inriktningen och den imam Malekitiska lagskolan. Samfundet imam Malek center i Sverige är en icke-politisk organisation som vill bidra till en positiv samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet. Alltså ett samhälle där individer, familjer, olika etniska grupper och olika kulturer ska leva tillsammans i tolerans och respekt. Vi vill också bidra till ett samhälle fritt från alkohol och andra droger. IMCS har idag ett gott samarbete med andra trossamfund, myndigheter och institutioner i Sverige. Tillsammans arbetar vi aktivt med frågor som rör integration, folkhälsa och nykterhet.