Besök agenda
Enligt det andra kapitlet och sjätte, sjunde och tionde paragraf i Imam Malek Center Trossamfund (IMCS) stadgar, ratificerat den 20 februari 2020, kommer den ansvariga PRkommittén för medlemsföreningar att besök er.

Kalender