TILL ISLAMIC CENTERS FÖRSAMLINGS MEDLEMMAR  
I samband med att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) infördes den 25 maj 2018, vill vi förtydliga följande:

  • Vi på Imam Malek center i Sverige IMCS är måna om våra medlemmars personliga integritet och behandlar därför alla personuppgifter med största försiktighet.
  • De personuppgifter vi samlar in när vi registrerar våra medlemmar använder vi enbart för medlemsfrågor såsom avisering av medlemsavgifter och information om verksamheten.
  • Vi lämnar aldrig några uppgifter vidare om det inte gäller tjänster som vigslar och begravningar. Då måste vi skicka uppgifter vidare till myndigheterna för registrering.
  • Vi informerar alltid om hur vi behandlar dina personuppgifter i sådana fall.
  • Vi lämnar aldrig några personuppgifter vidare varken till enskilda individer (exempelvis om en medlem frågar efter en annan medlems telefonnummer) eller till företag som bedriver försäljning eller marknadsföring.
  • Du har alltid rätt att begära ett utdrag om vilka uppgifter vi har registrerade om dig som medlem. Om du upptäcker att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära rättelse. Du har också rätt att begära att alla uppgifter vi har registrerade raderas, om du exempelvis vill avsluta ditt medlemskap.
  • Genom ditt medlemskap i IMCS godkänner du att vi registrerar personuppgifter om dig och din familj (vid familjemedlemskap). För barn över 12 år kräver vi enligt lagsamtycke från barnet innan personen kan registreras som medlem. De uppgifter vi registrerar är: förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och epost-adress. Vi registrerar också om medlemsavgiften är betald.
  • För att kunna ge en god service åt våra medlemmar och hålla dom  uppdaterade om vad som händer inom samfundet och tider för bön. Samt datum för högtider och andra händelser. Och skicka ut information eller kallelser till medlemsmöten. Du kan själv välja om medlemsinformationen ska skickas via post, epost eller sms och om du vill ta emot eventuella nyhetsbrev.

Denna information kan komma att uppdateras.

Mer information: 
Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta din egen förenings dataskyddsansvarige.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen.