Årsmötesprotokoll
Årsmötet - ett viktigt möte
Imam Malek centers årsmöte är Trossamfundets högsta beslutande organ. Imam Malek center ska hålla årsmöte varje år enligt trossamfundets stadgar. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att uttrycka åsikter om hur styrelsen ha skött sitt uppdrag. Medlemmarna väljer även personer till styrelse och andra förtroendevalda.

Den som vill ha mer vägledning inför årsmötet kan med fördel titta i trossamfundets stadgar. Där skall finnas en mer formell och utförlig beskrivning av vad som förväntas av samfundet, både när det gäller årsmötet och när det gäller verksamheten i övrigt.

Ett attraktivt årsmöte
I avsaknad av motioner och diskussioner kan årsmötet bli ett möte för få. Det är viktigt att göra årsmötena attraktiva, så att många medlemmar kommer och säger sin mening. Ett förslag
till attraktiva möten kan vara att i anslutning till årsmötet förlägga lättsam utbildning, i något ämne som är intressant för verksamheten och medlemmarna.

Exempel på ett korrekt årsmöte är när:
  • alla medlemmar kallas och har samma rätt att delta
  • alla medlemmar har möjlighet att utöva inflytande
  • alla närvarande vet exakt vad som händer
  • alla förslag behandlas demokratiskt