Om IMCS
IMCS tillhör den sunnimuslimska inriktningen och de fyra traditionella islamiska rättskolorna: Shafi, Hanafi, Hanbali och Maliki.

IMCS tillhör den sunnimuslimska inriktningen och de accepterar också de fyra traditionella islamiska rättskolorna. Vilka utgör grundrättskolorna inom Islam.
Samfundets föreningar har en viktig roll när en kris eller katastrof har inträffat. Vi har en dialoggrupp med andra aktörer för att utbyta information och erfarenheter. 
Mycket har hänt sedan dess, ett tydligt resultat av dessa årsvisa centrala och lokala verksamheter bär positiva utvecklingar i alla aspekter vilket har möjliggjorts genom ett gott samarbete med olika medlemsföreningar och andra organisationer.

  • Samfundet grundades år 1994 och vårt arbete har vilat på följande principer:
  • Seminarier, utbildningar och konferenser.
  • Förståelse av demokratibegreppet och mänskliga rättigheter.
  • Hur man kan vara aktiv i föreningslivet.
  • Att stärka kvinnors närvaro, synlighet och delaktighet.
  • Ökat samarbete och kommunikation med övriga trossamfund.
  • Främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans.
  • Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet. Och främja en samhällsutveckling där alla medlemmarnas rättigheter respekteras till fullo.
  • Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen. Och att religionskultur ska ses som en förebild i arbetet mot främlingsfientlighet och rasdiskriminering och extremismen.
  • Vi vill stärka religionsfriheten så att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion på en demokratisk plattform trots aktuella utmaningar.

IMCS organiserar nu flera medlemsföreningar i följande städer; Trelleborg, Örebro, Norrköping, Örnsköldsvik, Lycksele och Stockholm i Sverige.