2023-05-11 | Förslag om nya villkor för bidrag återkallas
Riksdagen kommer inte ta ställning till propositionen om nya regler för statsbidrag som den tidigare regeringen lagt fram

Detta innebär att trossamfundens verksamhet fortsatt kommer regleras av rådande lag om stöd till trossamfund. Budgetpropositionen anslår drygt 82 miljoner i statsbidrag till trossamfund. Socialminister Jacob Forssmed är ny ansvarig minister för trossamfundsfrågor.

2023-04-19 | Eid al Fitr — efter fastan
Under slutet av fastemånaden ramadan firas eid al fitr som är den andra av islams högtider i den islamiska kalendern. På arabiska betyder eid något som återvänder och upprepas vid en viss tid. Ordet eid har emellertid med tiden kommit att avse en fest. Ordet fitr är roten till ordet iftar (att bryta fastan) och betecknar slutet på fastemånaden. Det vore fel att anta att muslimer firar att de inte längre behöver fasta, då den som fastat i själva verket är ledsen över att ramadan är över. Vad muslimer firar är att Gud har tillåtit dem att delta i och slutföra fastemånaden och hänge sig åt andlig reflektion. Muslimer firar att Gud i Hans oändliga barmhärtighet och visdom kan acceptera deras gärningar och belöna dem.

2023-03-03 | Årsmöte 2022

2022-11-15 | Att förbättra kommunikationen och stärka den sociala och religiösa sammanhållningen
Fredagen, den 18 november 2022

Klockan tretton (13) på eftermiddagen

Plats: Islamiska förening i Katrineholm

2022-11-10 | Förslag om demokrati villkor återkallas

2022-05-12 | Diskriminerings ombudsmannen
Diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning – en analys av anmälningar

2022-04-30 | Trossamfund och civilsamhället
Föreläsare: Jana Jakob projektledare /Myndigheten för stöd till trossamfund -SST-

Jana Jakob arbetar som projektledare på Myndigheten för stöd till trossamfund, främst med olika regeringsuppdrag. Tidigare har hon bl.a. arbetat för ett tyskt politiskt institut i Hanoi och Berlin. I grunden är hon statsvetare med en teologimaster i freds- och konfliktstudier. Jana har länge varit engagerad i interreligiösa och jämställdhetsfrågor, både på nationell och internationell nivå, bl.a. på Fryshuset, som ACWAY och KAICIID fellow och key expert i G20 Interfaith Summits arbetsgrupp för jämställdhet.

2022-02-26 | Tema: Imam Malik trossamfundets framtidsutsikter och utmaningar
Referensen: Möte den lördagen 26 februari 2022

تعزيز وترسيخ قيم مُؤسسة الإتحاد الإمام مالك والعمل على استقرارها و حيويتها المُستمرة ، طبقا لرؤية الإتحاد المنشورة بموقع الإتحاد

2022-01-29 | Tema: Samverkan med det civila samhället
كيفية التعامل مع القيم الأساسية التي يقوم عليها المُجتمع السويدي

Referensen: Möte den lördagen 29 januari 2022

2021-12-04 | Konferensen omfattare IMCS Strategi 2022/2023
Vikten av institutionellt arbete för förvaltnings ledningsutveckling.

2021-08-06 | Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Hjärtligt välkomna till 6:e konferensen som i år kommer att hållas att hållas i imam Malek center den 6 augusti 2021 mellan 17.30- ca 19.30 under tema:

2021-07-16 | Den 5:e konferensen 2021
Hjärtligt välkomna till 5:e konferensen som i år kommer att hållas att hållas i imam Malek center den 16 juni 2021 mellan 16.00- ca 18.30 under tema:

2021-07-11 | Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Denna workshop är i linje med Trossamfundets strategi som syftar på att förbättra och utveckla Trossamfundets arbetssätt samt att öka medlemmarnas spetskompetens och utveckla derasnkvalifikationer. Detta initiativ har för avsikt att öka den professionella prestationen hos medlemmarna vilket kommer att leda till en positiv utveckling av Trossamfundets verksamhet

2021-07-08 | Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Denna workshop är i linje med Trossamfundets strategi som syftar på att förbättra och utveckla Trossamfundets arbetssätt samt att öka medlemmarnas spetskompetens och utveckla deraskvalifikationer. Detta initiativ har för avsikt att öka den professionella prestationen hos medlemmarna vilket kommer att leda till en positiv utveckling av Trossamfundets verksamhet.

2021-05-01 | Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Att verka för dialog och integration som bygger på ömsesidig respekt och tolerans samt bidra till anpassning av den muslimska kulturen, levnadssättet i Sverige, bekämpa fördomar, öka tolerans, motarbeta diskriminering och islamofobi. Samt att kunna utgöra en enad röst gentemot muslimhat, antisemitism och annan religionsfientlighet och att stärka friheten till religiös tro och utövning, både individuellt och i gemenskap.

2021-04-10 | IMCS har som målsättning

2021-03-26 | Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Denna workshop är i linje med Trossamfundets strategi som syftar på att förbättra och utveckla Trossamfundets arbetssätt samt att öka medlemmarnas spetskompetens och utveckla deras kvalifikationer. Detta initiativ har för avsikt att öka den professionella prestationen hos medlemmarna vilket kommer att leda till en positiv utveckling av Trossamfundets verksamhet

2021-02-26 | Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Denna utbildningsdag är i linje med Trossamfundets strategi som syftar på att förbättra och utveckla Trossamfundets arbetssätt samt att öka spetskompetensen och utveckla medlemmarnas kvalifikationer. Detta initiativ har också för avsikt att öka medlemmarnas professionella prestationer vilket säkerligen kommer att leda till en positiv utveckling av Trossamfundets verksamhet.

2021-02-18 | En deklaration för en stark demokrati
Myndigheten för stöd till trossamfund är med och lyfter demokratifrågorna under jubileumsåret 2021

2020-11-30 | Inbjudan Vigselrättsutbildning
Imam Malek center trossamfundet anordnar vigselrättsutbildning söndag den 13:e december.

2020-09-27 | Bidrag till insatser för utsatta personer
Trossamfund som bedriver verksamhet för människor i socialt särskilt utsatta situationer har nu möjlighet att söka stöd.

2020-06-20 | Konferens omfattande IMCS Strategi 2020/2021

2020-06-18 | Instruktioner inför träffen den 20 juni 2020