Imam Malek Center Trossamfundet i Sverige.
Styrelsens uppgifter 

Styrelsen leder IMCSs verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd, samt kommittéerna. 

IMCS styrelsen behandlas följande ärenden: 

  1. Förvalta IMCS tillgångar.
  2. Föra redovisning av IMCS räkenskaper.     
  3. Föra medlemsförteckning över IMCS medlemsföreningar     
  4. Löpande sköta IMCS kontakter med myndigheter och organisationer i Sverige och utlandet,  
  5. informera församlingar och IMCSs verksamhet,    
  6. Förverkliga IMCS målsättningar och verka för IMCS bästa 
  7. Alla IMCSs organ använder IMCS logo. 

Styrelseledamöterna arbetar solidariskt under ordförandens ledning. 


Telefon och e-post

Telefon 070-777 59 30
E-post: kontakt@malekcenter.se
www.malekcenter.se

Fakturaadress

Imam Malek Center
Safirgränd 36
12679 Hägersten
Organisationsnummer: 522004-9988

Imam Malek Center
Safirgränd 36
12679 Hägersten