Aktuell information om Coronaviruset / covid-19
Här hittar du allmänna råd för företag och information om det nya coronaviruset till chefer och medarbetare. Previa följer löpande utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Aktuella rekommendationer 2020-06-10 Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög (2020-03-10). Samtidigt bedöms risken som fortsatt mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den utvecklade spridningen av covid-19 som utgår från WHO och ECDC samt de rapporterade svenska fallen. Folkhälsomyndigheten, ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
  • Res bara om det är nödvändigt.
Förbjud har införts för allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Regleringen är bindande och överträdelser är straffsanktionerade. Från 13 juni gäller inte avrådan från icke nödvändiga resor inom Sverige enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Personer utan symptom kan börja resa i landet från detta datum. UD från icke-nödvändiga resor till samtliga länder, fram till och med 15 juli 2020.

För att skydda personer över 70 år råder Folkhälsomyndigheten att begränsa kontakten med äldre så långt det är möjligt under pågående smittspridning i samhället.

Informationen uppdaterad 20200610.