Den 5:e konferensen 2021
Hjärtligt välkomna till 5:e konferensen som i år kommer att hållas att hållas i imam Malek center den 16 juni 2021 mellan 16.00- ca 18.30 under tema:

konferens 16 juni 2021