Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Denna workshop är i linje med Trossamfundets strategi som syftar på att förbättra och utveckla Trossamfundets arbetssätt samt att öka medlemmarnas spetskompetens och utveckla deraskvalifikationer. Detta initiativ har för avsikt att öka den professionella prestationen hos medlemmarna vilket kommer att leda till en positiv utveckling av Trossamfundets verksamhet.

konferens 8 juli 2021