Trossamfund och civilsamhället
Föreläsare: Jana Jakob projektledare /Myndigheten för stöd till trossamfund -SST-
Jana Jakob arbetar som projektledare på Myndigheten för stöd till trossamfund, främst med olika regeringsuppdrag. Tidigare har hon bl.a. arbetat för ett tyskt politiskt institut i Hanoi och Berlin. I grunden är hon statsvetare med en teologimaster i freds- och konfliktstudier. Jana har länge varit engagerad i interreligiösa och jämställdhetsfrågor, både på nationell och internationell nivå, bl.a. på Fryshuset, som ACWAY och KAICIID fellow och key expert i G20 Interfaith Summits arbetsgrupp för jämställdhet.
Idag det är en självklarhet att trossamfund är en del av den svenska civilsamhället men
trots detta råder det en del oklarhet beträffande vad är ett civilsamhälle stå för?
I syfte att utveckla trossamfundens roll i det svenska samhället samt att höja
trossamfunds medlemförsamlingarnas administrativa och juridiska kompetensen
kommer styrelsen för imam Malik trossamfund i Sverige att anordna en föreläsning som
upplyser samverkan mellan trossamfund och civilsamhället. Föreläsningstema är;
”Trossamfund och civilsamhället” med fokus på följande punkter:
• Samverkan mellan trossamfund och andra aktörer civilsamhället
• Verktyg för civilsamhället inflytande
• Utmaningar för civila samhället
session 30 april 2022