Tema: Samverkan med det civila samhället
كيفية التعامل مع القيم الأساسية التي يقوم عليها المُجتمع السويدي
Referensen: Möte den lördagen 29 januari 2022
Ämne
  • Ett bra samspel och en god samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktig för samhällsutvecklingen.
  • Verktyg för civilsamhällets inflytande.
  • Utmaningar för civila samhället.
  • Trossamfund och civilsamhället.
  • Dialoggrupp med trossamfunden för att utbyta information och erfarenheter.