Tema: Imam Malik trossamfundets framtidsutsikter och utmaningar
Referensen: Möte den lördagen 26 februari 2022
تعزيز وترسيخ قيم مُؤسسة الإتحاد الإمام مالك والعمل على استقرارها و حيويتها المُستمرة ، طبقا لرؤية الإتحاد المنشورة بموقع الإتحاد

Vision

a) främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans.
b) Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet.
c) Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen, och att religionskultur ska ses som en förbild i samhället.
d) Arbetar emot främlingsfientlighet och rasdiskriminering, främja respekt och närmande mellan folken.

Vi värnar religionsfriheten på demokratisk grund

En av våra grundläggande fri-och rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.

Målsättningar

Bygga och stödja en gemenskap av föreningar, moskéer och böneställen för utövande av islams tro, med anordnande och organisera fredagsbön, fastemånadensbön, högtidsbön, begravningsbön, islamiska vigslar, själavård och andligt stöd, undervisning och omsorg, försöka lösa familjekonflikter och ge allmän rådgivning. Tillsammans är vi en viktig del av det offentliga samtalet om etik och andlighet.

Imam Maleks identitet och uppdrag

 • Att leva i dialog med medlemmarna
 • Önskemålen om individuell utformning av Imam Malek Malek handlingar blir allt mer uttalade idag
 • I mötet med människor av annan tro är det nödvändigt att ha en genomtänkt​religionsteologisk hållning.
 • Religionen spelar en viktig roll för många, Imam Malek trossamfunden har en viktig roll att spela genom att i sin verksamhet bidra till större förståelse, kunskap och respekt för olika trosuppfattningar i samhället.

Tema: Imam Malik trossamfundets framtidsutsikter och utmaningar

 • Religioner i rörelse
 • Att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige
 • Trygga moskéer är en fråga om ansvar, kunskap
 • samhället inför både svåra utmaningar och nya möjligheter
 • hur islamiska trossamfundet kan vara viktiga samverkansparter
 • utmaningar visat att trossamfunden är mer än bara gudstjänster
 • pandemin har framkallat goda krafter och fört med sig en känsla av solidaritet med varandra