Att förbättra kommunikationen och stärka den sociala och religiösa sammanhållningen
Fredagen, den 18 november 2022
Klockan tretton (13) på eftermiddagen
Plats: Islamiska förening i Katrineholm
Katrineholm 18 november 2022

Enligt det andra kapitlet och sjätte, sjunde och tionde paragraf i Imam Malek Center Trossamfund (IMCS) stadgar, ratificerat den 20 februari 2020, kommer den ansvariga PR-kommittén för medlemsföreningar att besök er.

Syftet med besöket är att förbättra kommunikationen och stärka den sociala och religiösa sammanhållningen mellan de olika trossamfundförsamlingar.
Förutom utbyte av information och samordning av beslut, som rör vår status som svenska muslimer i Sverige, vi vill även involvera andra trossamfund i frågor som berör samarbete, rådgivning samt genoKamförande av studier i syfte att gynna det muslimska kollektivet i Sverige. Vi tar denna initiativ att belysa de viktigaste stegen för församlingens verksamhetsutveckling och genomförandet av program och aktiviteter.

Genom att förena de muslimska krafterna skapar vi tillsammans förutsättningarna för ökat och förstärkt samarbete med institutionellt arbetets sätt enligt följande principer:
 1. Spridning av information
 2. Bra beslutsfattning
 3. Effektiv organisering av föreningens aktiviteter
 4. Bra fördelning av roller och ansvar mellan de olika strukturerna
 5. Att anamma vetenskaplig, kulturell och pedagogisk källa i sitt uppdrag
 6. Att hålla förenings minne levande

Dagordning
fredag 18 november 2022- kl.13.00- 16.00

 • Föreningens historik
 • Vårt ansvar och vårt förtroende för samhället (Predikan)
 • Presentation av PR-kommittén
 • Vikten av föreningens engagemang i institutionellt arbetes sätt
 • Trossamfunds roll som länk med myndigheter och muslimska församlingar
 • Vikten av att följa lagar, förordningar i sitt arbete bortom individualism och lobbyist påverkan.
 • Skillnaden mellan trossamfund som svensk administrativ institution och församlingar som religiös institution.
 • Mötets varaktighet är 90 minuter