Yttrande kring de koranbränningarna
Imam Malek trossamfundet dömer brännandet av Koranen och ser det som en antimuslimsk provokation och kränkning av deras heliga bok.
Dessa handlingar i ”yttrandefrihetens namn” strider mot sunt förnuft och mänskliga och moraliska värderingar; de är fanatiska, rasistiska och främmande både i form och innehåll. De bidrar inte till samhället på något sätt utan framkallar i stället vrede och osämja som förstör alla försök till samlevnad bland världens folk.

Att öppet brännamuslimernas heliga bok är en klar indikation på hur långt de extremistiska gått i sin antiislam, rasism och diskriminering.
Imam Malek Trossamfundet i Sverige anser dessa koranbränningar vara en extremistisk och rasistisk handling på alla sätt och vis. Det är rent ut ett hatbrott som alla civiliserade människor finner motbjudande.

En sådan gärning är endast ett försök till att så split mellan religiösa samfund och alstra extremism som i sin tur ökar risken för terrorism i samhället. Följden blir att hat och förakt sprids bland folkgrupper och sätter käppar i hjulet för den dialog och samexistens som råder.

Mot bakgrund av det ovannämnda vill Imam Malek trossamfundet uppmana till följande: 
Att Sveriges regering vidtar ytterligare åtgärder för att skydda muslimers rätt till att utöva sin tro utan att deras heliga skrift eller andra religiösa symboler kränks offentlig. Offentliga Koranbränningar leder endast till att Sveriges muslimer och muslimska institutioner förlorar förtroendet för landet och dess förmåga att skydda dem, vilket i sin tur leder till att muslimska ungdomar distanserar sig från rikets samhällsnormer och lätt kan falla offer för främmande inflytande.
yttrande kring de koranbränningarna