Frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.
Under helgen den 28-29 Januari 2023 deltog styrelse medlemmarna från Basma kvinnoföreningen som tillhör Imam Malik s trossamfund ( IMC )
Syster Samira Daoudi
Syster Samira Nabil
Syster Jamila Bechtioui
De deltog på en återträff för alla kvinnor som har deltagit i kursen, lederskap -och mentorskapsprogrammet:
" Delaktig, stark och synlig "

Hela programmet kretsade kring frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.
Kursen bjöd på både inspiration, nya kunskaper och möjlighet att träffa nya och gamla systrar.
Gästerna som föreläste var, Lena Posner, ordförande för det Judiska Centralrådet och Judisk- muslimska samarbetsprojektet " Amanah " i Malmö.
-  Brian Palmer forskare vid Uppsala universitet som föreläser i frågor som rör civilkurage, demokrati och mänskliga rättigheter.
- Mina Dennert, Journalist och grundare av den ideella föreningen,
" I Am Here " international med svenska gemenskaper som bidrar till konstruktiv samhällsutveckling.
Ansvarig för återträffen var Max Stockman som ledde helgen med Hanna Gerdes.